Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

„Udržitelný rozvoj IV. – Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020“,

17.01.2013

Registrace na mezinárodní vědeckou konferenci „Udržitelný rozvoj IV. – Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020“, která se bude konat ve dnech 21.3.-22.3.2013 v Českých Budějovicích je otevřena.

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a Konrad-Adenauer-Stiftung Prag si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci „Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020“, která se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy.

 
Termín konání: 21.3.-22.3.2013

Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice(zastávka MHD U Soudu), zasedací místnost zastupitelstva

Finální verze programu zde.

i zde

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí,

neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.

Cíle konference:

1. Zhodnotit současné přístupy k problematice udržitelného rozvoje, které jsou založeny na evropské integraci a rovnováze cílů ekonomických, sociálních, ekologických a environmentálních,

2. identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje životní úrovně z hlediska současného ekonomického vývoje,

3.postihnout základní trendy a prognózovat scénáře budoucího vývoje, příležitosti a hrozby v rámci EU.

Jednací jazyky konference:

čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština

 

TEMATICKÉ OKRUHY V JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH SEKCÍCH:

I. Socioekonomické   a environmentální aspekty udržitelného rozvoje

II. Politologické a bezpečnostní aspekty udržitelného rozvoje

III. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlásit na konferenci se můžete od 14.1.2013 na adrese http://konference.vsers.cz/form

________________________________________________________________________________

 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE

 

21. 3. 2013

  9:00               registrace účastníků, občerstvení

10:00               slavnostní zahájení konference

10:00–12:00    plenární zasedání

12:00–13:00    oběd (Krajský úřad)

13:00–18:00    jednání v sekcích I. a II.

                            (v průběhu přestávky s občerstvením)

18:00-18:30     ukončení 1. dne konference

19:30               společenský večer

22. 3. 2013

  9:00–11:30    jednání v sekci III.

11:30–12:00    ukončení 2. dne konference

12:30               oběd (Krajský úřad)

 

 

 

Důležité termíny:

- pro zaslání přihlášky na konferenci, anotace příspěvku                              do              7. 3. 2013

- pro zaslání příspěvku do kolektivní recenzované monografie                     do            21. 3. 2013

- pro zaplacení konferenčního poplatku (lze i na místě)                                do            21. 3. 2013

 

Vaše příspěvky do recenzované kolektivní monografie, která bude po konferenci vydána tiskem, zasílejte, prosím, pouze e-mailem Dr. Mgr. Mileně Berové na adresu: edicni@vsers.cz.

 

Informace ke konferenci: Ing. Jiří Dušek, Ph. D. na adrese dusek@vsers.cz nebo

                                             Jana Píchová na adrese rektorat@vsers.cz

 

Otištěny budou výhradně příspěvky na konferenci osobně prezentované, které jsou v souladu se zaměřením konference, neprezentované příspěvky pouze ve výjimečných případech po rozhodnutí organizačního výboru.

 

Za dodržení výše uvedených termínů děkujeme.

 

Pokyny pro autory příspěvků:

  • Prosíme autory, aby dodrželi termín zaslání příspěvku 21. 3. 2013. Příspěvky obdržené po tomto termínu nebudou do recenzované publikace zařazeny.
  • Délka příspěvku může být maximálně 6 stran a přednáška 15 minut.
  • Celý text pište, prosím, v Times New Roman fontu, velikost písmen 12, neformátovat.
  • Řádkování 1,5, okraje standardní: zleva, horní, zprava a dolní 2,5 cm.
  • Příspěvek odevzdávejte v programu WORD 2000 a vyšším ve formátu DOC popř. ve formátu RTF.
  • Struktura příspěvku: nadpis – v češtině (slovenštině) a angličtině; jméno, příjmení; abstrakt v češtině (slovenštině); klíčová slova v češtině (slovenštině); abstrakt v angličtině; klíčová slova v  angličtině; text příspěvku; použitá literatura; přesná adresa autora a kontaktní údaje. Struktura je stejná jako u příspěvků pro časopis Auspicia (viz http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Pokyny-pro-autora.pdf). Příspěvky, kde nebude tato struktura přesně dodržena, budou autorům vraceny k doplnění, popř. nebudou otištěny. Dodržení předepsaných náležitostí autory umožní vydání recenzované kolektivní monografie ve včasném termínu.
  • Příspěvek zašlete na adresu edicni@vsers.cz, zprávu prosím označte jako „Příspěvek z konference 2013“.

 

Předem Vám děkujeme za dodržení předepsané formy. Nemáme časovou ani personální kapacitu na redakční úpravy a změny.

 

Doprava do místa konání konference:

 Krajský úřad Jihočeského kraje se nachází v ulici U Zimního stadionu č. 2, od vlakového i autobusového nádraží trolejbus č. 2, nástup: zastávka Nádraží, směr jízdy Rožnov, výstup: zastávka U Soudu (5 min). Z Vysoké školy evropských a regionálních studií se do místa konání konference dostanete pěšky za cca 8 min.

 

Ubytování Vám po dohodě zajistíme (rektorat@vsers.cz), náklady na ubytování si účastník konference uhradí sám v místě ubytování. Bližší informace poskytneme zájemcům individuálně.

 

Konferenční poplatek pro autory článků v rámci sekce I. a II. je 1000 Kč – lze zaplatit na místě v den konání konference, nebo poslat na účet: OBERBANK AG České Budějovice číslo účtu: 7000012206/8040, Variabilní symbol: jako VS uveďte IČO organizace, která bude vložné platit.

IBAN: CZ 83 8040 000 0070 0001 2206

Konferenční poplatek pro autory článků v rámci sekce III. je 0 Kč (financováno z projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/14.00.75, ze sekce bude vydán samostatný sborník)

 

Pozvánka ke stažení zde :

 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty