Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

V Českých Budějovicích se debatovalo o jednotném trhu

25.10.2012

Podobně  jako v ostatních krajích České republiky. tak i v Českých Budějovicích byl třetí říjnový týden věnován výročí jednotného trhu. Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích pořádalo ve středu dne 17. 10. 2012 od 9:00 v zasedací místnosti rektorátu Jihočeské Univerzity panelovou diskuzi s názvem „Výzvy a příležitosti vnitřního trhu“. Jejím cílem bylo propojit názory a postoje odborníků z řad akademické obce s reálným a nekompromisním postojem zástupců podnikatelské sféry. Stejně tak se si účastníci diskuze kladli za cíl zhodnotit dvacet let existence jednotného trhu a jeho přínos a další výzvy pro Českou republiku.   

Panelovou diskuzi zahájil krátkým úvodem děkan Ekonomické fakulty Jihočeské Univerzity doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph. D., který nastínil pojetí jednotného trhu. Následovala přednáška doc. Ing,. Ivany Faltové Leitmanové, CSc., která zhodnotila zaměstnanost v EU, obzvláště se záběrem na střední Evropu. Na základě statistických údajů ukázala, že Česko mírně ztrácí v zaměstnanosti nad Slovenském a nejhůře je na tom, ze zemí vyšehradské čtyřky Maďarsko. Podrobnější pohled jednotný trh z hlediska  konkurenceschopnosti ekonomik předložila prorektorka doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. Závěr prvního panelu uzavřel Ing. TomᚠVolek, Ph. D., jenž vystoupil s se svým příspěvkem na téma zahraniční obchod a průmyslová výroba.  

 Co se týče reálného dopadu jednotného trhu na ekonomiky členských zemí s mikroskopickým měřítkem, nabízela druhá panelová diskuze ještě horlivější debatu. Zástupci regionálních firem Ing. Jindřicha Zítek (VSP Data, a.s.) a Jan Kubeš  (BELIS, s.r.o.) velmi dobře doplňovali akademiky svými příklady z praxe. Oba dva podnikatelé zhodnotili kvality absolventů a jejich použití v praxi velmi kriticky. Ing. Jindřich Zítek dokonce navrhoval, že po získání bakalářského titulu by student měl nastoupit na rok do praxe ve firmě a následně dle zaměření a doporučení jeho zaměstnavatele vybrat a dostudovat magisterský stupeň studia.

 V závěru se většina účastníků panelové diskuze shodla na tom, že univerzity by měli mezi sebou nadále více spolupracovat a hlavně by se měli více zaměřit na praktický profil absolventa studia, který by měl být více zaměřený užší specializaci. Studentů se širokým záběrem v oboru je na trhu práce příliš mnoho a tudíž nutí zaměstnavatele vyžadovat studenty pouze s praxí, nebo tak se prokáží jejích znalosti a dovednosti ve firmě. Všichni účastníci panelové diskuze se shodli na tom, že jednotný trh i přes některé drobné obstrukce, je jednoznačným přínosem pro českou ekonomiku. 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty